مقایسه جایگاه قرض در اسلام (تورات و انجیل)
45 بازدید
محل نشر: نشریه وام ،ش 3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی