مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن
37 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ،‌ش12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی