امکان استمرار بانکداری اسلامی
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ش9
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی