حکمت حرمت بهره در وام‌های تولیدی و مصرفی
52 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1381 - شماره 6 (8 صفحه - از 123 تا 130)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بهره یا ربا، سبب ناکارآمدى تخصیص منابع و بى‏ثباتى نظام اقتصادى مى‏شود؛ زیرا وام‏ها را مى‏توان به دو گروه عمده تولیدى و مصرفى تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل اقتصادى در وام‏هاى تولیدى نشان مى‏دهد که در نظام بهره‏اى، بخش مالى و اعتبارى از بخش واقعى اقتصاد، مستقل، و ارتباط ضعیفى بین این دو برقرار مى‏شود. این امر، اقتصاد را در سفته‏بازى آسیپ‏پذیر مى‏کند؛ حال آن که در فقدان بهره، امکان خلق فزایندگى بدهى از بین مى‏رود. درباره وام‏هاى مصرفى نیز باید گفت که این وام‏ها به طور معمول براى رفع نیازهاى ضرور انجام مى‏شود. این بخش از وام‏ها در نظام بدون بهره به وسیله قرض که از انگیزش‏هاى معنوى صاحبان سرمایه برخاسته است، تأمین اعتبار مى‏شود. این در حالى است که در نظام مبتنى بر بهره، این بخش از نیازهاى افراد، به انگیزه سودجویانه صاحبان سرمایه‏اى سپرده مى‏شود که ممکن است هیچ‏گونه انگیزه انسانى نداشته باشند. در این صورت، وام‏گیرندگان براى رسیدن به امکانات ضرور زندگى خویش، دچار محدودیّت‏هاى متعدّدى مى‏شوند.
آدرس اینترنتی