ادله حرمت ربا و استحباب قرض (شرح رساله الحقوق امام سجادعلیه السلام)
56 بازدید
محل نشر: فصلنامه وام ‌ش11
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی