امکان استمرار بانکداری اسلامی
54 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » بهار 1382 - شماره 9 »(22 صفحه - از 107 تا 128)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بانکداری اسلامی، پدیده رو به رشدی است که برای برآوردن نیازهای مالی مسلمانان دین‏مدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنی بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیاری، ویژگی‏های اقتصادی این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامی مطلوب مطالعه کرده‏اند. در عصر کنونی بازارهای مالی جهانی، حضور یک بخش مالی مبتنی بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملی نظری بازی‏ها را ارائه کرده‏ام که در آن، مسلمانان دین‏مدار، بانک‏های معمول مبتنی بر بهره و بانک‏های اسلامی ضعیف (بانک‏های ترکیبی از بانک‏های متعارف و بانک‏های اسلامی) بر یک‏دیگر تأثیر متقابل می‏گذارند. بانک‏های ضعیف، بانکداری اسلامی کنونی است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که برای بقا و بنگاه‏های دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانک‏ها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقای بنگاه‏های دین مدارانه و بانک‏های ضعیف اسلامی در یک مسیر اسلامی قابل پیش‏بینی و لازم است.