روش شناسی اقتصاد اسلامی
53 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1382 - شماره 10 (12 صفحه - از 113 تا 124)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادی تا چه حد از ارزش‏های خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیری از کدامین مسیرها صورت می‏پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستی علم، سه جزء اساسی علم اقتصاد در (جایگاه یکی از علوم اجتماعی) را، پیش‏فرض‏ها، داوری‏های ارزشی اندیشه‏ور اقتصاددان و بخش اثباتی آن که به وصف واقعیّت می‏پردازد، می‏داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر برای امکان ورود ارزش‏ها در تحلیل‏های اقتصادی به‏وسیله مؤلّف معرّفی شده است: 1. انتخاب پیش‏فرض‏ها؛ 2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛ 3. انتخاب متغیرّهای مناسب برای مطالعه؛ 4. انتخاب روش‏ها و معیارها برای تأیید و آزمون. روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه‏ای ـ تطبیقی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه‏هایی از ورود ارزش‏ها در اقتصاد اسلامی، نتیجه می‏گیرد که اقتصاد اسلامی از چهار جزء اساسی به‏دست می‏آید: ارزش‏های به‏دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد سنّتی وارد علم اقتصاد اسلامی خواهد شد؛ قضایای اثباتی که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد * اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.