علل فقر و راههای مبارزه با آن از نظر اسلام
23 بازدید
محل ارائه: نهاد نمایندگی دفتر رهبری در دانشگاه‌ها
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی